Význam slova xerosis


is, f. (ř. xeros suchý) xeróza, abnormální suchost kůže a sliznic. Xerosis primaria (epithelialis) xeróza primární, vznikající z karence vitamínu A. Xerosis secundaria (parenchymatosa) xeróza sekundární (parenchymatózní), vznikající vysycháním spojivky a

xenotransplantatio

xiphocostalis

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha