Slovník cizích slov po stránkách - Slova varianta, variatio, varicella, varicelliformis, variciformis, varicocele, varicocelectomia, varicoformis, varicogramma, varicographia

Slovník po stránkách - VNalezeno 924 slov

 • varianta

  1. proměnná veličina; 2. obměna

 • variatio

  onis, f. (l. varius různý) variace, vrozené tvarové změny, odchylky od normy, zpravidla bez funkčních poruch

 • varicella

  ae, f. varicela, plané neštovice, infekční vyrážkové onemocnění virového původu

 • varicelliformis

  e ( varicella plané neštovice, l. forma tvar) variceliformní, podobný, napodobující plané neštovice

 • variciformis

  e (l. varix městka, l. forma tvar) varikoformní, městkovitý, podobný městkám

 • varicocele

  es, f. (l. varix městka, pampinus révový úponek, ř. kele výhřez, kýla) varikokéla, pampinokéla, rozšíření a prodloužení žilní pleteně chámového provazce

 • varicocelectomia

  ae, f. (l. varix městka, ř. kele výhřez, kýla, ř. ektome vynětí) varikokélektomie, operační odstranění varikokély

 • varicoformis

  e (l. varix městka, l. forma tvar) varikoformní, městkovitý, podobný městkám

 • varicogramma

  tis, n. (l. varix městka, ř. gramma záznam, písmo) varikogram, rentgenový snímek městek

 • varicographia

  ae, f. (l. varix městka, ř. grafein psát) varikografie, znázornění žilních městek rentgenovým vyšetřením po aplikaci kontrastní látky do varikózních žil

na začátek    «    12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20    »    na konec