Slovník cizích slov po stránkách - Slova varan, varia, variabilis, variabilita, variabilitas, variabilni, variabilnost, variace, variacni, variance

Slovník po stránkách - V



Nalezeno 924 slov

 • varan

  ještěr rodu Varanus s dlouhým krkem

 • varia

  různé věci, různorodá směs

 • variabilis

  e (l. varius různý) variabilní, proměnlivý, schopný proměny, kolísavý

 • variabilita

  proměnlivost, odchylnost od normálu nebo typu, variabilnost

 • variabilitas

  atis, f. (l. varius různý) variabilita, různost, proměnlivost, pestrost

 • variabilní

  proměnlivý

 • variabilnost

  proměnlivost, odchylnost od normálu nebo typu, variabilita

 • variace

  obměna, střídání, přeměna; tvarová úchylka

 • variační

  střídavý, proměnlivý

 • variance

  rozptyl

na začátek    «    11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19    »    na konec