Slovník cizích slov po stránkách - Slova utrakvizmus, utrejch, utricularis, utriculoampullaris, utriculosaccularis, utriculus, uva, uvea, uvealis, uveiformis

Slovník po stránkách - UNalezeno 581 slov

 • utrakvizmus

  1. směr české náboženské reformace zaměřený na požadavek přijímání pod obojí způsobou, kališnictví; 2. směr zastávající dvojjazyčnost ve veřejném životě

 • utrejch

  prudce jedovatý arzenik; jed; věc silného, zhoubného účinku

 • utricularis

  e (l. utriculus váček) utrikulární, k váčku patřící

 • utriculoampullaris

  e (l. utriculus váček, chodbička, l. ampula pouzdro, rozšířená část) utrikuloampulární, týkající se utrikulu a ampuly

 • utriculosaccularis

  e (l. utriculus váček, chodbička, l. sacculus kulovitý váček, část vnitřního ucha) vztahující se k utrikulu a sakulu

 • utriculus

  i, m. trubička, rourka, váček, chodbička. Utriculus labyrinthi membranacei váček blanitého bludiště, protáhlý vejčitý váček, v blanitém labyrintu vnitřního ucha, součást statického ústředí. Utriculus prostaticus slepý kanálek na spodině prostaty, který je

 • uva

  ae, f. vinný hrozen

 • uvea

  živnatka, střední vrstva oční koule

 • uvealis

  e (l. uvea živnatka) uveální, týkající se živnatky

 • uveiformis

  e (l. uvea živnatka, l. forma tvar) uveiformní, mající podobu jako střední vrstva oční (živnatka)

na začátek    «    51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59    »    na konec