Slovník cizích slov po stránkách - Slova uterocolicus, uterocystoanastomosis, uterodynia, uterofixatio, uterogestatio, uterogramma, uterographia, uteroinguinalis, uterointestinalis, uterolithos

Slovník po stránkách - UNalezeno 581 slov

 • uterocolicus

  a, um (l. uterus děloha, ř. kolon tračník) uterokolický, týkající se dělohy a tlustého střeva

 • uterocystoanastomosis

  is, f. (l. uterus děloha, ř. kystis měchýř močový, ř. stoma ústa, anastomosis spojení) uterocystoanastomóza, chirurgické napojení dělohy (krčku) na močový měchýř

 • uterodynia

  ae, f. (l. uterus děloha, ř. odyne bolest) uterodynie, bolest dělohy, bolestivá děloha

 • uterofixatio

  onis, f. (l. uterus děloha, l. figere upevnit) uterofixace, chirurgické připevnění, přišití dělohy

 • uterogestatio

  onis, f. (l. uterus děloha, l. gestatio těhotenství) uterogestace, těhotenství, vývoj plodu v děloze

 • uterogramma

  tis, n. (l. uterus děloha, ř. gramma zápis) uterogram, rentgenový snímek dělohy

 • uterographia

  ae, f. (l. uterus děloha, ř. grafein psát) uterografie, rentgenové znázornění dělohy pomocí kontrastní látky

 • uteroinguinalis

  e (l. uterus děloha, l. inguen slabina) uteroingvinální, týkající se dělohy a slabin

 • uterointestinalis

  e (l. uterus děloha, l. intestinum střevo, intestina (organa) vnitřní orgány) uterointestinální, týkající se dělohy a vnitřních orgánů

 • uterolithos

  i, m. (l. uterus děloha, ř. lithos kámen) uterolit, kameny v děloze

na začátek    «    48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56    »    na konec