Slovník cizích slov po stránkách - Slova salpingooophorectomia, salpingooophoritis, salpingooophorocele, salpingopalatinus, salpingoperitonitis, salpingopexis, salpingopharyngeus, salpingoprofluvium, salpingorrhaphia, salpingoscopia

Slovník po stránkách - SNalezeno 2763 slov

 • salpingooophorectomia

  ae, f. (ř. salpinx vejcovod, ř. ooforon vaječník, ř. ektome vynětí) salpingooforektomie, operační vynětí vejcovodu a vaječníku

 • salpingooophoritis

  itidis, f. (ř. salpinx vejcovod, ř. ooforon vaječník) salpingooforitida, zánět vejcovodu a vaječníku

 • salpingooophorocele

  es, f. (ř. salpinx vejcovod, ř. ooforon vaječník, ř. kele kýla, výhřez) salpingooforokéla, výhřez vejcovodu a vaječníku

 • salpingopalatinus

  a, um (ř. salpinx trubka, roura, l. palatum patro) salpingopalatinní, týkající se Eustachovy trubice a patra

 • salpingoperitonitis

  itidis, f. (ř. salpinx vejcovod, peritonaeum pobřišnice) salpingoperitonitida, zánět pobřišnice indukovaný ze zánětu vejcovodu

 • salpingopexis

  is, f. (ř. salpinx vejcovod, ř. pexis od pegnynai upevnit) salpingopexe, chirurgické upevnění, fixace vejcovodu

 • salpingopharyngeus

  a, um (ř. salpinx trubka, roura, ř. farynx hltan) salpingofaryngeální, týkající se Eustachovy trubice a hltanu

 • salpingoprofluvium

  i, n. (ř. salpinx vejcovod, l. profluvium výtok) salpingoprofluvium, náhlý odtok většího množství tekutého obsahu z vejcovodu

 • salpingorrhaphia

  ae, f. (ř. salpinx vejcovod, ř. rhafe šev) salpingorafie, chirurgické sešití, zpevnění vejcovodu

 • salpingoscopia

  ae, f. (ř. salpinx roura, vejcovod, ř. skopein pozorovat) salpingoskopie, vyšetření vejcovodu, např. během laparoskopie

na začátek    «    12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20    »    na konec