Slovník cizích slov po stránkách - Slova salonni, salpingectomia, salpingemphraxis, salpingitida, salpingitis, salpingocele, salpingocyesis, salpingogramma, salpingographia, salpingolysis

Slovník po stránkách - SNalezeno 2763 slov

 • salonní

  určený, vhodný pro salon; přepychový; společensky uhlazený, jemný; zábavný

 • salpingectomia

  ae, f. (ř. salpinx roura, vejcovod, ř. ektome vynětí) salpingektomie, vynětí vejcovodu

 • salpingemphraxis

  is, f. (ř. salpinx vejcovod, ř. emfraxis zácpa, uzávěr) salpingemfraxe, uzavření, zúžení vejcovodu; uzávěr Eustachovy trubice

 • salpingitida

  zánět vejcovodu

 • salpingitis

  itidis, f. (ř. salpinx vejcovod) salpingitida, zánět vejcovodu

 • salpingocele

  es, f. (ř. salpinx vejcovod, ř. kele kýla, výhřez) salpingokéla, výhřez vejcovodu

 • salpingocyesis

  is, f. (ř. salpinx roura; vejcovod, ř. kyesis otěhotnění) salpingocyéza, salpingokyéza, uhnízdění oplodněného vajíčka ve vejcovodu (tubulární gravidita)

 • salpingogramma

  tis, n. (ř. salpinx vejcovod, ř. gramma zápis) salpingogram, rentgenový snímek získaný salpingografií

 • salpingographia

  ae, f. (ř. salpinx vejcovod, ř. grafein psát) salpingografie, znázornění vejcovodu rentgenem po náplni kontrastní látkou

 • salpingolysis

  is, f. (ř. salpinx vejcovod, ř. lysis uvolnění) salpingolýza, chirurgické uvolnění vejcovodu ze srůstů

na začátek    «    11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19    »    na konec