Slovník cizích slov po stránkách - Slova palatomaxillaris, palatonasalis, palatopharyngeus, palatophonia, palatoplastica, palatoplegia, palatorrhaphia, palatoschisis, palatotubalis, palatum

Slovník po stránkách - PNalezeno 3205 slov

 • palatomaxillaris

  e (l. palatum patro, l. maxilla horní čelist) palatomaxilární, týkající se patra a horní čelisti

 • palatonasalis

  e (l. palatum patro, l. nasus nos) palatonazální, týkající se patra a nosu

 • palatopharyngeus

  a, um (l. palatum patro, ř. farynx hltan) palatofaryngeální, týkající se patra a hltanu

 • palatophonia

  ae, f. (l. palatum patro, ř. fone hlas) palatofonie, patologicky zvýšený nosový přízvuk při rozštěpu patra

 • palatoplastica

  ae, f. (l. palatum patro, ř. plastike (techne) umění tvárné) palatoplastika, plastická operace patrových defektů

 • palatoplegia

  ae, f. (l. palatum patro, ř. plege rána) palatoplegie, ochrnutí svalstva měkkého patra

 • palatorrhaphia

  ae, f. (l. palatum patro, ř. rhafe šev) palatorafie, chirurgické sešití patra

 • palatoschisis

  is, f. (l. palatum patro, ř. schisis dělení) palatoschiza; vrozený rozštěp tvrdého patra

 • palatotubalis

  e (l. palatum patro, l. tuba auditiva trubice sluchová) palatotubální, týkající se patra a sluchové trubice

 • palatum

  i, n. patro. Palatum durum tvrdá (kostí podložená) část patra. Palatum molle (velum palatinum) měkká zadní část patra. Palatum osseum patro kostěné

na začátek    «    8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16    »    na konec