Slovník cizích slov po stránkách - Slova palatalis, palatalisatio, palatinus, palatitis, palatodynia, palatoetmoidalis, palatoglossalis, palatogramma, palatolalia, palatolalie

Slovník po stránkách - PNalezeno 3205 slov

 • palatalis

  e (l. palatum patro) palatální, patrový

 • palatalisatio

  onis, f. (l. palatum patro) palatalizace, měkčení hlásek, výslovnost se přenáší do oblasti patra

 • palatinus

  a, um (l. palatum patro) patrový

 • palatitis

  itidis, f. (l. palatum patro) palatitida, zánět patra

 • palatodynia

  ae, f. (l. palatum patro, ř. odyne bolest) palatodynie, bolest patra (často při neuralgii trojklaného nervu)

 • palatoetmoidalis

  e (l. palatum patro, l. os etmoidale kost čichová) palatoetmoidální, týkající se patra a kosti čichové

 • palatoglossalis

  e (l. palatum patro, ř. glossa jazyk) palatoglosální, týkající se patra a jazyka

 • palatogramma

  tis, n. (l. palatum patro, ř. grafein psát) palatogram, záznam pohybů měkkého patra během řeči

 • palatolalia

  ae, f. (l. palatum patro, ř. lalia žvatlání) palatolalie, vada řeči při rozštěpu patra

 • palatolálie

  huhňavost a porucha výslovnosti při rozštěpu patra, patologická výslovnost dítěte v důsledku rozštěpových změn na mluvních orgáne chp.prealveolární - při rozštěpu horního rtu, p.postalveolární - při rozštěpu čípku, měkkého nebo tvrdého patra, dásně, submu

na začátek    «    7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15    »    na konec