Slovník cizích slov po stránkách - Slova haematodynamometron, haematodyscrasia, haematoencephalicus, haematoencephalon, haematogenes, haematogenesis, haematogonia, haematohidrosis, haematocholecystitis, haematochromatosis

Slovník po stránkách - HNalezeno 1812 slov

 • haematodynamometron

  i, n. (ř. haima-haimatos krev, ř. dynamis síla, ř. metron míra) hematodynamometr, hemodynamometr, přístroj k měření krevního tlaku

 • haematodyscrasia

  ae, f. (ř. haima-haimatos krev, ř. dyscrasia chorobná skladba) hematodyskrazie, chorobná, nenormální skladba krve

 • haematoencephalicus

  a, um (ř. haima-haimatos krev, ř. enkefalos mozek) hematoencefalický, týkající se krve a mozku - hematoencefalická bariéra

 • haematoencephalon

  i, n. (ř. haima-haimatos krev, ř. enkefalos mozek) hematoencefalon, krvácení do mozku

 • haematogenes

  es (ř. haima-haimatos krev, ř. gignesthai vznikat) hematogenní, vzniklý krevní cestou (např. krevní rozsev baktérií)

 • haematogenesis

  is, f. (ř. haima-haimatos krev, ř. gennan tvořit) hematogeneze, vznik a vývoj krve

 • haematogonia

  ae, f. (ř. haima-haimatos krev, ř. gonos (gone) výhonek, potomstvo) hematogonie, pluripotentní kmenová buňka, mateřská nediferencovaná buňka všech krvinek

 • haematohidrosis

  is, f. (ř. haima-haimatos krev, ř. hidros pot) hematohidróza, hemat(h)idróza, hem(h)idróza, vylučování červeně zbarveného potu

 • haematocholecystitis

  itidis, f. (ř. haima-haimatos krev, ř. cholekystis žlučník) hematocholecystitida, hemocholecystitida, zánět žlučníku s krvácením do jeho nitra

 • haematochromatosis

  is, f. (ř. haima-haimatos krev, ř. chroma barva) hematochromatóza, hemochromatóza, onemocnění charakterizované poruchou metabolismu železa, jeho nadměrným ukládáním v játrech, v slinivce břišní, slinných žlázách, myokardu, se zmnožením vaziva a značnou pi

na začátek    «    5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13    »    na konec