Slovník cizích slov po stránkách - Slova haemagglutinum, haemagogum, haemallergosis, haemalopia, haemangiectasia, haemangioblastoma, haemangioendothelioma, haemangiofibroma, haemangioma, haemangiomatosis

Slovník po stránkách - HNalezeno 1812 slov

 • haemagglutinum

  i, n. (ř. haima krev, l. agglutinare připojovat) hemaglutinin, protilátka způsobující shlukování červených krvinek

 • haemagogum

  i, n. (ř. haima krev, ř. agogos přivádějící) hemagogum, prostředek podporující krevní průtok

 • haemallergosis

  is, f. (ř. haima krev, allergosis choroba z přecitlivělosti) hemalergóza, alergicky podmíněné změny krve a krvetvorného ústrojí

 • haemalopia

  ae, f. (ř. haimaleos krvavý, ř. ops-opos oko) hemalopie, krvácení do oka (často po úrazu)

 • haemangiectasia

  ae, f., haemangiectasis, is, f. (ř. haima krev, ř. angeion céva, ř. ektasis rozšíření) hemangiektázie, rozšíření krevních cév

 • haemangioblastoma

  tis, n. (ř. haima krev, ř. angeion céva, ř. blastos výhonek) hemangioblastom, nezralý nádor z krevních cév

 • haemangioendothelioma

  tis, n. (ř. haima krev, ř. angeion céva, endothelium endotel) hemangioendoteliom, zhoubný mezenchymový nádor z endotelových buněk a krevních cév

 • haemangiofibroma

  tis, n. (ř. haima krev, ř. angeion céva, l. fibra vlákno) hemangiofibrom, hemangiom obsahující vazivovou tkáň

 • haemangioma

  tis, n. (ř. haima krev, ř. angeion céva) hemangiom, nezhoubný nádor z krevních cév. Hemangioma capillare simplex hemangiom kapilární, nezhoubný nádor z krevních kapilár. Haemangioma cavernosum, cavernoma hemangiom kavernózní, kavernom, cévní nádor tvořící

 • haemangiomatosis

  is, f. (ř. haima krev, ř. angeion céva) hemangiomatóza, prostoupení velké části orgánu hemangiomy, nádory krevních cév

na začátek    «    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    »    na konec