Slovník cizích slov po stránkách - Slova gamomania, gamomanie, gamonum, gamophobia, gampsodactylia, gandhismus, gandhizmus, gang, gangliectomia, gangliolyticus

Slovník po stránkách - GNalezeno 1158 slov

 • gamomania

  ae, f. (ř. gamos sňatek, ř. mania vášeň) gamománie, chorobná touha po sňatku

 • gamomanie

  chorobná touha po sňatku

 • gamonum

  i, n. (ř. gamein ženit se) gamon, chemické produkty pohlavních buněk důležité pro oplodnění

 • gamophobia

  ae, f. (ř. gamos sňatek, ř. fobos strach) gamofobie, chorobný strach před sňatkem

 • gampsodactylia

  ae, f. (ř. gampsos křivý, ř. daktylos prst) gampsodaktylie, zkřivení prstu, neschopnost narovnat prst

 • gándhismus

  filozofické, ekonomické, etické i sociálně politické učení M. Gándhího o zvláštních formách vzestupu indické společnosti, o zásadně nenásilném odporu vůči britskému kolonializmu

 • gándhizmus

  filozofické, ekonomické, etické i sociálně politické učení M. Gándhího o zvláštních formách vzestupu indické společnosti, o zásadně nenásilném odporu vůči britskému kolonializmu

 • gang

  tlupa, parta; zločinecká organizace

 • gangliectomia

  ae, f. (ř. ganglion nervová uzlina, ř. ektome vynětí) gangliektomie, operační vynětí ganglia

 • gangliolyticus

  a, um (ř. ganglion nervová uzlina, ř. lysis uvolnění) gangliolytický, blokující přenos vzruchu ve vegetativních nervových uzlinách

na začátek    «    9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17    »    na konec