Slovník cizích slov po stránkách - Slova gametogonia, gametophagia, gamie, gamma, gammacismus, gammaencephalographia, gammaglobulinum, gammapathia, gamofobie, gamogonie

Slovník po stránkách - GNalezeno 1158 slov

 • gametogonia

  ae, f. (ř. gamete zárodečná buňka, ř. gone potomstvo) gametogonie, stadium oplodnění gamet v sexuální fázi rozmnožování některých prvoků (např. u původců malárie)

 • gametophagia

  ae, f. (ř. gametes manžel, ř. fagein jíst) gametofagie, vymizení samčího nebo samičího elementu v zygotě (oplozené vajíčko)

 • gamie

  druhá část složených slov mající význam snoubení, manželství

 • gamma

  zn. g, třetí písmeno řecké abecedy; druh radioaktivního záření

 • gammacismus

  i, m. ( od řec. písmene gamma) vadná výslovnost hrdelních hlásek; místo g a k se vyslovuje d a t

 • gammaencephalographia

  ae, f. (ř. gamma řecké písmeno, ř. enkefalos mozek, ř. grafein psát) gamaencefalografie, metoda znázornění mozku pomocí radioaktivních izotopů

 • gammaglobulinum

  i, n. (ř.gamma řecké písmeno, globulinum globulin) gamaglobulin, sérový protein s typickou pohyblivostí při elektroforetickém dělení, obsahující řadu imunoglobulinů

 • gammapathia

  ae, f. (ř. gamma řecké písmeno, ř. pathos choroba) gamapatie, onemocnění zahrnující abnormality tvorby imunoglobulinů s přítomností paraproteinu

 • gamofobie

  chorobný strach ze sňatku

 • gamogonie

  pohlavní rozmnožování rostlin, tvorba a zrání gamet, gametogeneze

na začátek    «    8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16    »    na konec