Slovník cizích slov po stránkách - Slova chylocele, chyloma, chylomediastinum, chylomicronum, chylopericarditis, chylopericardium, chyloperitonaeum, chylopneumothorax, chylopo(i)esis, chylorrhoea

Slovník po stránkách - CNalezeno 2550 slov

 • chylocele

  es, f. (ř. chylos šťáva, ř. kele výhřez) chylokéla (chylocéla), nahromadění chylu v tunica vaginalis varlete

 • chyloma

  tis, n. (ř. chylos šťáva) chylom, nepravá chylová cysta

 • chylomediastinum

  i, n. (ř. chylos šťáva, l. mediastinum mezihrudí) chylomediastinum, přítomnost chylu v mezihrudí

 • chylomicronum

  i, n. (ř. chylos šťáva, ř. mikros malý) chylomikron, malá tuková kapénka velikosti kolem 1 um prokazatelná v krvi po požití tuků

 • chylopericarditis

  itidis, f. (ř. chylos šťáva, pericardium osrdečník) chyloperikarditida, zánět osrdečníku s přítomností chylu v osrdečníkovém vaku

 • chylopericardium

  i, n. (ř. chylos šťáva, pericardium osrdečník) chyloperikard, přítomnost chylózní tekutiny v osrdečníku

 • chyloperitonaeum

  i, n. (ř. chylos šťáva, peritonaeum pobřišnice) chyloperitoneum, nahromadění chylózní tekutiny v břišní dutině

 • chylopneumothorax

  cis, m. (ř. chylos šťáva, ř. pneuma vzduch, ř. thorax hrudník) chylopneumotorax, přítomnost chylózní tekutiny a vzduchu v pleurální dutině

 • chylopo(i)esis

  is, f. (ř. chylos šťáva, ř. poiesis tvoření) chylopoeza, tvoření chylu

 • chylorrhoea

  ae, f. (ř. chylos šťáva, ř. rhoia tok) chylorea, prasknutí lymfatické cévy a vytékání jejího obsahu, nadměrný výtok chylu

na začátek    «    247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255    »    na konec