Slovník cizích slov po stránkách - Slova chronophysiologia, chronostichon, chronostratograficky, chronotropia, chrysiasis, chryso-, chrysocyanosis, chrysoderma, chrysophyta, chrysothiotherapia

Slovník po stránkách - CNalezeno 2550 slov

  • chronophysiologia

    ae, f. (ř. chronos čas, physiologia nauka o funkcích zdravého organismu) chronofyziologie, nauka o časovém průběhu životních pochodů ve zdravém organismu

  • chronostichon

    chronogram v podobě verše, obv. hexametru

  • chronostratografický

    omezený časem

  • chronotropia

    ae, f. (ř. chronos čas, ř. trope obrat) chronotropie, ovlivňování srdeční frekvence

  • chrysiasis

    is, f. (ř. chrysos zlato) chryziáza, modrofialové zbarvení kůže po dlouhodobém podávání léků obsahujících zlato

  • chryso-

    první část složených slov mající význam zlato, zlatý

  • chrysocyanosis

    is, f. (ř. chrysos zlato, ř. kyanos namodralý) chryzocyanóza, modravé zbarvení kůže při ukládání solí zlata do kůže

  • chrysoderma

    tis, n. (ř. chrysos zlato, ř. derma kůže) chryzoderma, žlutavé zbarvení kůže při ukládání zlata

  • chrysophyta

    orum, n. (ř. chrysos zlato, ř. fyton rostlina) chryzofyta, zlaté řasy, "zlatí bičíkovci"

  • chrysothiotherapia

    ae, f. (ř. chrysos zlato, ř. theion síra, ř. therapeia léčení) chryzotioterapie, léčení zlatem ve sloučeninách se sírou

na začátek    «    247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255    »    na konec