Slovník cizích slov po stránkách - Slova axoplasma, axopodia, axosomaticus, axungia, azbest, azbuka, azeotropie, azimut, azio, azo(to)bacterium

Slovník po stránkách - ANalezeno 3814 slov

 • axoplasma

  tis, n. (ř. axon osa, osové vlákno, ř. plasma hmota) axoplazma, cytoplazma axonu

 • axopodia

  ae, f. (ř. axon osa, výběžek, ř. pus-podos noha) axopodie, rigidní lineární buněčné výběžky sestávající převážně z mikrotubulů

 • axosomaticus

  a, um (ř. axon osa, vlákno, ř. soma-somatos tělo) axosomatický, axosomatická synapse, spojení mezi axonem jedné buňky a tělem jiné nervové buňky

 • axungia

  ae, f. tuk, sádlo. Axungia porci vepřové sádlo

 • azbest

  jemně vláknitá žárovzdorná a chemicky odolná odrůda některých minerálů, osinek

 • azbuka

  ruská abeceda

 • azeotropie

  jev zakládající se na tvorbě směsi dvou i více komponentů s určitým bodem varu, z které nelze oddělit složku normální destilací

 • azimut

  směrový úhel, vodorovný úhel mezi vertikální rovinou obsahující daný směr a rovinou místního poledníku

 • ažio

  rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho vyšší tržní cenou

 • azo(to)bacterium

  i, n. (fr. azote dusík - z ř. alfa priv., ř. zotikos k životu patřící, ř. bakterion tyčka) azo(to)baktérie, mikroby, které vážou vzdušný dusík a mění ho v organické sloučeniny

na začátek    «    374  |  375  |  376  |  377  |  378  |  379  |  380  |  381  |  382    »    na konec