Slovník cizích slov po stránkách - Slova axiramificatus, axoaxonalis, axodendriticus, axolemma, axometron, axon, axonema, axonicus, axonometrie, axonotmesis

Slovník po stránkách - ANalezeno 3814 slov

 • axiramificatus

  a, um (l. axis osa, l. ramus větev, l. facere činit) osově větvený, tvořící větev, větvící se

 • axoaxonalis

  e (ř. axon osa) axoaxonální, synapse mezi dvěma axony

 • axodendriticus

  a, um (ř. axon osa, osové vlákno, l. dendron strom) axodendritický, axodendritové spojení mezi axonem jedné a dendritem jiné nervové buňky

 • axolemma

  tis, n. (ř. axon osa, ř. lemma šupina) axolema, plazmatická membrána axonu

 • axometron

  i, n. (ř. axon osa, ř. metron míra) axometr, přístroj k úpravě brýlí podle očních os

 • axon

  osové vlákno nervu, výběžek nervové buňky; neurit

 • axonema

  tis, n. (ř. axon osa, osové vlákno, ř. nema vlákno, tkáň) axonema, axonemální komplex, centrální osové vlákno bičíku jednobuněčných organismů

 • axonicus

  a, um (ř. axon osa, osové vlákno) axonový, neuritový

 • axonometrie

  metoda zobrazování v deskriptivní geometrii

 • axonotmesis

  is, f. (ř. axon osa, osové vlákno, ř. tmesis přetnutí) axonotmeze, přetětí nervového vlákna

na začátek    «    374  |  375  |  376  |  377  |  378  |  379  |  380  |  381  |  382    »    na konec