Význam slova osteomyelographia


ae, f. (ř. osteon kost, ř. myelos dřeň, ř. grafein psát) osteomyelografie, zobrazení, znázornění kostní dřeně, prostorů obsahujících kostní dřeň

osteomyelodysplasia

osteoneuralgia

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha