Význam slova macularis


e (l. macula skvrna) poskvrněný, potřísněný, skvrnitý

macrosplanchnicus

maculatio

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha