Význam slova macrosplanchnicus


a, um (ř. makros veliký, ř. splanchnon útroby) makrosplanchnický, velkoútrobní

macroscopicus

macularis

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha