Význam slova jungle style


specifický způsob hry na dechové hudební nástroje charakteristický zejm. pro orchestr D. Ellingtona

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha