Význam slova hysterotrachelotomia


ae, f. (ř. hystera děloha, ř. trachelos hrdlo, ř. tome řez) hysterotrachelotomie, chirurgický nástřih děložního hrdla

hysterotrachelorrhaphia

hysterotubographia

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha