Význam slova hypotéza


konstatování, opírající se o naše domněnky (např.žák bude špatně číst) či tentativní výrok o vztazích mezi dvěma nebo více pozorovanými nebo nepozorovatelnými jevy/proměnnými (např.žák bude špatně číst, protože vyrůstá v nepodnětném prostředí)

hypotaxia

hypothalamotomia

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha