Význam slova haemocytogenesis


is, f. (ř. haima krev, ř. kytos buňka, ř. gennan tvořit) hemocytogeneze, tvorba, utváření krevních buněk

haemocytoblastos

haemodialysator

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha