Význam slova vagovagalis


e (l. nervus vagus nerv bloudivý) vagovagální, zprostředkovaný bloudivým nervem (senzitivními, senzorickými, motorickými či autonomními vlákny)

vagotropus

valetudinarium

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha