Význam slova ultrasonographia


ae, f. (l. ultra nad, přes, l. sonus zvuk, ř. grafein psát) ultrasonografie, neinvazní vyšetřovací metoda využívající ultrazvuk (s grafickým zobrazením) s vysokým stupněm rozlišování

ultradolichocephalia

ultrasonoscopia

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha