Význam slova radiculopathia


ae, f. (l. radicula kořínek, ř. pathos nemoc) radikulopatie, onemocnění míšních kořenů

radiculoneuropathia

radioangiographia

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha