Význam slova post radiationem


postradiační, vzniklý po ozáření

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha