Význam slova pokrytec


také hypokryt - člověk, který se přetvařuje; hanlivý výraz pro farizeje; ve starověké Palestině příslušník židovské náboženslo-politické sekty, která si činila nárok na samostatný výklad Mojžíšova zákona (také licoměrník)

implicitně

extrovert

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha