Slovník cizích slov po stránkách - Slova zurnal, zurnalistika, zuzu, zygion, zygo-, zygoma, zygomastoiditis, zygomaticofacialis, zygomaticofrontalis, zygomaticomaxillaris

Slovník po stránkách - ZNalezeno 172 slov

 • žurnál

  deník, denní list; denní služba

 • žurnalistika

  novinářství

 • žúžú

  1. měkké želatinové bonbony v podobě kostiček; 2. ozdobný přívěsek

 • zygion

  i, n. nejzevněji uložené místo na jařmovém oblouku

 • zygo-

  první část složených slov mající význam 1. pár, dvojice; 2. spojení, spojování, splývání

 • zygoma

  tis, n. (ř.) kost lícní

 • zygomastoiditis

  itidis, f. (ř. zygon jařmo, processus mastoideus výběžek bradavkový) zygomastoiditida, zánět výběžku bradavkového a kosti lícní

 • zygomaticofacialis

  e ( os zygomaticum kost lícní, l. facies obličej) zygomatikofaciální, týkající se kosti lícní a tváře

 • zygomaticofrontalis

  e ( os zygomaticum kost lícní, l. os frontale kost čelní) zygomatikofrontální, týkající se kosti lícní a čelní

 • zygomaticomaxillaris

  e ( os zygomaticum kost lícní, l. maxilla horní čelist) zygomatikomaxilární, týkající se kosti lícní a horní čelisti

na začátek    «    10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18    »    na konec