Slovník cizích slov po stránkách - Slova xerokopie, xerom, xeromammographia, xeromorfismus, xeromorfizmus, xerophthalmia, xeroradiographia, xerosa, xerosalgia, xerosis

Slovník po stránkách - XNalezeno 78 slov

 • xerokopie

  xeroxová kopie

 • xerom

  zasychání a olupování rohové vrstvy kůže

 • xeromammographia

  ae, f. (ř. xeros suchý, l. mamma prs, ř. grafein psát) xeromamografie, xeroradiografické vyšetření prsní žlázy

 • xeromorfismus

  přizpůsobivost rostlin (xerofytů) nedostatku vody a jejich schopnost růst na suchých místech

 • xeromorfizmus

  přizpůsobivost rostlin (xerofytů) nedostatku vody a jejich schopnost růst na suchých místech

 • xerophthalmia

  ae, f. (ř. xeros suchý, ř. ofthalmos oko) xeroftalmie, oční změny souvisící s přeměnou epitelu spojivky v dlaždicový typ v místech, kde se normálně nachází epitel cylindrický (projev avitaminózy A)

 • xeroradiographia

  ae, f. (ř. xeros suchý, l. radius paprsek, ř. grafein psát) xeroradiografie, metoda, kdy rentgenový nález je zachycován na selenovou desku, kde se vytváří elektrostatické pole, jehož obraz se pak může fotograficky dokumentovat

 • xerosa

  suchost

 • xerosalgia

  ae, f. (ř. xeros suchý, ř. algos bolest) xerosalgie, zvýšená bolestivost a suchost kůže

 • xerosis

  is, f. (ř. xeros suchý) xeróza, abnormální suchost kůže a sliznic. Xerosis primaria (epithelialis) xeróza primární, vznikající z karence vitamínu A. Xerosis secundaria (parenchymatosa) xeróza sekundární (parenchymatózní), vznikající vysycháním spojivky a

«    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8    »