Slovník cizích slov po stránkách - Slova vacciniformis, vaccinoides, vaccinophobia, vaccinotherapia, vacuola, vacuolaris, vacuolisatio, vacuum, vacuumextractor, vacuus

Slovník po stránkách - VNalezeno 924 slov

 • vacciniformis

  e (l. vaccinus kravský, l. forma tvar, podoba) vakciniformní, podobný vakcíně

 • vaccinoides

  es (l. vaccinus kravský, ř. eidos podoba) vakcinoidní, podobný vakcíně

 • vaccinophobia

  ae, f. (l. vaccinum chránička, ř. fobos strach) vakcinofobie, chorobný strach před očkováním

 • vaccinotherapia

  ae, f. (l. vaccinum chránička, ř. therapeia léčení) vakcinoterapie, léčení vakcínou

 • vacuola

  ae, f. (l. vacuus prázdný) vakuola, dutina obsahující vodu

 • vacuolaris

  e (l. vacuus prázdný) vakuolární, dutinový

 • vacuolisatio

  onis, f. (l. vacuus prázdný) vakuolizace, tvoření dutinek

 • vacuum

  i, n. vakuum, prázdnota, prázdné místo

 • vacuumextractor

  oris, m. (l. vacuus prázdný, l. extrahere vytáhnout) vakuumextraktor, přístroj, který se používá při porodech nebo k provedení interrupce (tzv. miniinterrupce)

 • vacuus

  a, um prázdný

na začátek    «    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    »    na konec