Slovník cizích slov po stránkách - Slova tarseus, tarsitis, tarsochiloplastice, tarsomalacia, tarsometatarseus, tarsophalangealis, tarsoplastice, tarsoptosis, tarsorrhaphia, tarsotibialis

Slovník po stránkách - TNalezeno 1798 slov

 • tarseus

  a, um (ř. tarsos zánártí; vazivový základ, ploténka víčka) patřící, vztahující se k tarzální části víčka

 • tarsitis

  itidis, f. (ř. tarsos zánártí; vazivový základ, ploténka víčka) tarzitida, zánět zánártí; zánět tarzální části víčka

 • tarsochiloplastice

  es, f. (ř. tarsos zánártí; vazivový základ, ploténka víčka, ř. cheilos ret, ř. plastike (techne) umění tvárné) tarzochiloplastika, plastický chirurgický výkon na lemu víčka

 • tarsomalacia

  ae, f. (ř. tarsos zánártí; vazivový základ, ploténka víčka, ř. malakia změkčení) tarzomalacie, změkčení, uvolnění tarzální části víčka

 • tarsometatarseus

  a, um (ř. tarsos zánártí; metatarsus nárt) tarzometatarzální, týkající se zánártí a nártu

 • tarsophalangealis

  e (ř. tarsos zánártí; ř. falanx článek) tarzofalangeální, týkající se kostí zánártních a článků prstů

 • tarsoplastice

  es, f. (ř. tarsos zánártí; vazivový základ, ploténka víčka, ř. plastike (techne) umění tvárné) tarzoplastika, plastická operace tarzální části očního víčka

 • tarsoptosis

  is, f. (ř. tarsos zánártí; ř. ptosis pokles) tarzoptóza, snížení zánártních kostí s vytvořením ploché nohy

 • tarsorrhaphia

  ae, f. (ř. tarsos zánártí; vazivový základ, ploténka víčka, ř. rhafe šev) tarzorafie, operační sešití okrajů očních víček

 • tarsotibialis

  e (ř. tarsos zánártí, l. tibia kost holenní) tarzotibiální, týkající se zánártí a kosti holenní

na začátek    «    18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26    »    na konec