Slovník cizích slov po stránkách - Slova talmud-tora, talmudismus, talmudizmus, talocalcanearis, talocalcaneonavicularis, talocalcaneus, talocruralis, talofibularis, talomalleolaris, talon

Slovník po stránkách - TNalezeno 1798 slov

 • talmud-tóra

  škola pro židovské chlapce zaměřená na výuku talmudu a tóry

 • talmudismus

  způsob uvažování v duchu talmudu; myšlení lpící na formě, dogmatické uvažování

 • talmudizmus

  způsob uvažování v duchu talmudu; myšlení lpící na formě, dogmatické uvažování

 • talocalcanearis

  e (l. talus kost hlezenní, l. calcaneus kost patní) talokalkaneární, týkající se kosti hlezenní a kosti patní

 • talocalcaneonavicularis

  e (l. talus kost hlezenní, l. calcaneus kost patní, l. os naviculare kost loďkovitá) týkající se kosti hlezenní, patní a loďkovité (člunkovité)

 • talocalcaneus

  a, um (l. talus kost hlezenní, l. calcaneus kost patní) týkající se kosti hlezenní a patní

 • talocruralis

  e (l. talus kost hlezenní, l. crus bérec) talokrurální, týkající se kosti hlezenní a bérce

 • talofibularis

  e (l. talus kost hlezenní, l. fibula kost lýtková) talofibulární, týkající se kosti hlezenní a lýtkové

 • talomalleolaris

  e (l. talus kost hlezenní, l. malleolus kotník) talomaleolární, týkající se kosti hlezenní a kotníku

 • talon

  1. karty k dobírání; 2. ústřižek na kuponovém archu

na začátek    «    11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19    »    na konec