Slovník cizích slov po stránkách - Slova synsemanticky, syntagma, syntakticky, syntax, syntax, syntaxe, syntaxe, syntaxon, syntesa, synteticky, syntetisovat

Slovník po stránkách - SNalezeno 2763 slov

 • synsémantický

  neplnovýznamový

 • syntagma

  větná, syntaktická dvojice

 • syntaktický

  větný, skladebný

 • syntax

  nauka o větě /souvětí a její struktuře /syntagramatických vztazích mezi slovy uvnitř věty a mezi větami uvnitř souvětí

 • syntax, syntaxe

  skladba; nauka o vzájemných vztazích skladebných prvků jazyka; pravidla pro vytváření přípustné kombinace symbolů

 • syntaxe

  skladba; nauka o vzájemných vztazích skladebných prvků jazyka; pravidla pro vytváření přípustné kombinace symbolů

 • syntaxon

  název kategorií různé hierarchické úrovně užívané při klasifikaci rostlinných společenstev

 • syntésa

  spojení, sjednocení, systémový souhrn

 • syntetický

  1. souhrnný, souborný; 2. vyrobený synteticky, umělý

 • syntetisovat

  slučovat, vnitřně spojovat; uměle vyrábět

na začátek    «    268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276    »    na konec