Slovník cizích slov po stránkách - Slova rubeoloembryopathia, rubidium, rubikon, rubin, rubl, rubor, rubrika, rudamente, ruderalni, rudiment

Slovník po stránkách - RNalezeno 1581 slov

 • rubeoloembryopathia

  ae, f. (l. rubeola zarděnky, ř. embryon zárodek, ř. pathos choroba) rubeoloembryopatie, porušený vývoj zárodku při onemocnění matky zarděnkami, vedoucí k různým vývojovým odchylkám

 • rubidium

  prvek ze skupiny alkalických kovů

 • rubikon

  Rubikon (Rubico, italsky Rubicone) je antické jméno malé řeky v severní Itálii tekoucí do Jaderského moře. Římské právo zakazovalo kterémukoli generálovi překročit řeku se stálým vojskem. Řeka byla považována za hranici mezi římskou provincií předalpské Galie a Itálií. Zákon tak chránil republiku před vnitřní vojenskou hrozbou. Když Julius Caesar v roce 49 př. n. l. řeku překročil, tento zákon porušil, čímž nevyhnutelně vyvolal ozbrojený konflikt. Podle římského historika Suetonia zde pronesl slavnou frázi „Kostky jsou vrženy“ (Alea iacta est)

 • rubín

  průhledný drahokam, ohnivě červená odrůda korundu

 • rubl

  ruský rubl, měnová jednotka Ruska, Běloruska a Tádžikištánu

 • rubor

  zrudnutí při zánětu

 • rubrika

  sloupec, kolonka; rozpočtová položka

 • rudamente

  hud. drsně, hrubě

 • ruderální

  rumištní, např. rostliny

 • rudiment

  pozůstatek, přežitek, zbytek; zakrnělý, nevyvinutý orgán; základ, začátek

na začátek    «    149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157    »    na konec