Slovník cizích slov po stránkách - Slova PaedDr., paederastia, paediater, paediatria, paedicatio, paedoaudiologia, paedodontia, paedodontologia, paedologia, paedonosologia

Slovník po stránkách - PNalezeno 3205 slov

 • PaedDr.

  paedagogicae doctor, doktor pedagogiky

 • paederastia

  ae, f. (ř. pais-paidos chlapec, ř. erastes milovník) pederastie, pohlavní zneužívání chlapců, mužská homosexualita

 • paediater

  tris, m. (ř. pais-paidos dítě, ř. iatros lékař) pediatr, odborný dětský lékař

 • paediatria

  ae, f. (ř. pais-paidos dítě, ř. iatreia léčení) pediatrie, dětské lékařství

 • paedicatio

  onis, f. (l. paedicare pohlavně zneužívat) pedikace, pohlavní zneužití chlapců

 • paedoaudiologia

  ae, f. (ř. pais-paidos dítě, l. audire slyšet) pedoaudiologie, odvětví audiologie zabývající se studiem sluchu u dětí

 • paedodontia

  ae, f. (ř. pais-paidos dítě, ř. odus-odontos zub) pedodoncie, dětské zubní lékařství

 • paedodontologia

  ae, f. (ř. pais-paidos dítě, ř. odus-odontos zub, ř. logos nauka) pedodontologie, dětské zubní lékařství

 • paedologia

  ae, f. (ř. pais-paidos dítě, ř. logos nauka) pedologie, věda zabývající se růstem a vývojem dítěte, komplexní věda o dítěti (pedobiologie, pedosociologie, pedopsychologie)

 • paedonosologia

  ae, f. (ř. pais-paidos dítě, ř. nosos nemoc, ř. logos nauka) pedonozologie, nauka o třídění dětských nemocí

na začátek    «    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    »    na konec