Slovník cizích slov po stránkách - Slova obitus, objekt, objektiv, objektivace, objektivisace, objektivismus, objektivita, objektivizace, objektivizmus, objektivni

Slovník po stránkách - ONalezeno 1339 slov

 • obitus

  us, m. (l. obire zajít) zánik, zničení, smrt

 • objekt

  předmět, věc

 • objektiv

  spojná optická soustava, základní část optických přístrojů

 • objektivace

  zpředmětnění

 • objektivisace

  snaha dokázat obecnou platnost, oprostit od osobních názorů, objektivace

 • objektivismus

  nezaujímání vlastního či hodnotícího názoru

 • objektivita

  věcnost, předmětnost; spravedlnost, nestrannost

 • objektivizace

  snaha dokázat obecnou platnost, oprostit od osobních názorů, objektivace

 • objektivizmus

  nezaujímání vlastního či hodnotícího názoru

 • objektivní

  týkající se objektu, věcný; nestranný, neutrální; neosobní

na začátek    «    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    »    na konec