Slovník cizích slov po stránkách - Slova otolit, otologia, otologie, otomyasthenia, otoneuralgia, otoneurasthenia, otopathia, otopexe, otoplastica, otopyorrhoea

Slovník po stránkách - ONalezeno 1339 slov

 • otolit

  ušní kámen, tělísko v rovnovážném ústrojí ryb

 • otologia

  ae, f. (ř. us-otos ucho, ř. logos nauka) otologie, nauka o stavbě a funkcích ucha a jeho chorobách, nauka o ušním lékařství

 • otologie

  ušní lékařství, otiatrie

 • otomyasthenia

  ae, f. (ř. us-otos ucho, ř. mys-myos sval, ř. asthenia slabost) otomyastenie, slabost svalů upínajících se na středoušní kůstky

 • otoneuralgia

  ae, f. (ř. us-otos ucho, ř. neuron nerv, ř. algos bolest) otoneuralgie, bolest ucha nervového původu

 • otoneurasthenia

  ae, f. (ř. us-otos ucho, ř. neuron nerv, ř. astheneia slabost) otoneurastenie, oslabení sluchu na nervovém podkladě

 • otopathia

  ae, f. (ř. us-otos ucho, ř. pathos choroba, bolest) otopatie, onemocnění ucha, ušní choroba blíže nespecifikovaná

 • otopexe

  chirurgická plastická operace spočívající v přitažení odstávajících ušních boltců

 • otoplastica

  ae, f. (ř. us-otos ucho, ř. plastike (techne) umění tvárné) otoplastika, plastická operace ušního boltce

 • otopyorrhoea

  ae, f. (ř. us-otos ucho, ř. pyon hnis, ř. rhoia tok, proud) otopyorea, hnisavý výtok z ucha

na začátek    «    121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129    »    na konec