Slovník cizích slov po stránkách - Slova nuklid, nulifikace, nulita, nulligravida, nullipara, nullipotens, nullisomia, nullus, numen, numerabilis

Slovník po stránkách - NNalezeno 1027 slov

 • nuklid

  soubor atomů charakterizovaný stejným protonovým a nukleonovým číslem

 • nulifikace

  zmaření, anulování, prohlášení za neplatné

 • nulita

  naprostá neplatnost

 • nulligravida

  ae, f. (femina) (l. nullus žádný, l. gravida (femina)) nuligravida, žena, který nebyla dosud těhotná

 • nullipara

  ae, f. (l. nullus žádný, l. parere rodit) nulipara, žena, která dosud nerodila

 • nullipotens

  entis (l. nullus žádný, l. potens schopný) nulipotentní, neschopný jakéhokoli výkonu

 • nullisomia

  ae, f. (l. nullus žádný, ř. soma tělo) nulisomie, úplné chybění jednoho chromosomového páru v diploidním jádře

 • nullus

  a, um žádný

 • númen

  neosobní síla, božstvo

 • numerabilis

  e spočitatelný

na začátek    «    93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101    »    na konec