Slovník cizích slov po stránkách - Slova nacionalni, nacismus, nacista, nacizmus, nadace, nadir, naeviformis, naevocellularis, naevogenes, naevoides

Slovník po stránkách - NNalezeno 1027 slov

 • nacionální

  národní, vztahující se k veřejnému a politickému životu národa

 • nacismus

  nacionální socializmus; německý národní socializmus A. Hitlera

 • nacista

  stoupenec nacizmu

 • nacizmus

  nacionální socializmus; německý národní socializmus A. Hitlera

 • nadace

  majetek trvale věnovaný na obecně užitečný účel; donace; nezisková, účelová organizace

 • nadir

  astr. podnožník

 • naeviformis

  e (l. naevus mateřské znaménko, l. forma tvar, podoba) néviformní, tvaru mateřského znaménka

 • naevocellularis

  e (l. naevus smaha, l. cellula buňka) névocelulární, z névových buněk

 • naevogenes

  es (l. naevus smaha, ř. gignesthai vznikat) névogenní, névového původu, vzniklý, vytvořený z névu

 • naevoides

  es (l. naevus smaha, ř. eidos tvar, podoba) névoidní, podobný névu

na začátek    «    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    »    na konec