Slovník cizích slov po stránkách - Slova nasotrachealis, nastie, nasus, natalis, natalita, natalitas, natalni, naticephalia, natiformis, natimortalitas

Slovník po stránkách - NNalezeno 1027 slov

 • nasotrachealis

  e (l. nasus nos, l. trachea průdušnice) nazotracheální, týkající se nosu a průdušnice

 • nastie

  růstové pohyby rostlin způsobené kvantitativní změnou vnějších činitelů (teplo, světlo) působících ze všech stran

 • nasus

  i, m. nos. Nasus cartilagineus chrupavčitá část nosu. Nasus externus nos vnější, tvořený kořenem, hřbetem, špicí a křídly nosu. Nasus indianus nos aztécký, vrozené nevyvinutí imprese mezi kořenem nosu a čelem

 • natalis

  e (l. nasci rodit se) natální, týkající se narození, porodu

 • natalita

  porodnost; demografický ukazatel počtu narozených na 1000 obyvatel; nativita; množivost

 • natalitas

  atis, f. (l. nasci rodit se) natalita, porodnost; počet narozených dětí na 1000 obyvatel za rok

 • natální

  vztahující se k narození, porodu

 • naticephalia

  ae, f. (l. nates hýždě, ř. kefale hlava) naticefalie, tvar hlavy rozdělené zřetelnou brázdou mezi horními okraji temenních kostí (často při vrozené syfilidě)

 • natiformis

  e (l. nates hýždě, l. forma tvar) natiformní, hýžďovitý

 • natimortalitas

  atis, f. (l. nativitas narození, l. mortalitas smrtelnost) natimortalita, poměr mezi živě a mrtvě narozenými dětmi

na začátek    «    8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16    »    na konec