Slovník cizích slov po stránkách - Slova macrop(s)ia, macroparasitus, macrophagocytosis, macrophagus, macrophallus, macrophthalmia, macroplasia, macropodia, macroprosopia, macroreactio

Slovník po stránkách - MNalezeno 2250 slov

 • macrop(s)ia

  ae, f. (ř. makros veliký, ř. opsis vidění) makropsie, porucha zraku, chorobné zvětšování viděných předmětů, vnímání předmětů větších, než ve skutečnosti jsou

 • macroparasitus

  i, m. (ř. makros veliký, ř. parasitos příživník) makroparazit, cizopasník viditelný pouhým okem

 • macrophagocytosis

  is, f. (ř. makros veliký, ř. fagein sníst, ř. kytos buňka) makrofagocytóza, schopnost některých buněk pohlcovat větší cizorodé částice

 • macrophagus

  i, m. (ř. makros veliký, ř. fagein jíst) makrofág, buňky schopné pohltit a usmrtit mikroby i jiné cizorodé částice; podílejí se na obranyschopnosti organismu proti infekci

 • macrophallus

  i, m. (ř. makros veliký, ř. fallos mužský pohlavní úd) makrofalus, abnormálně velký mužský pohlavní úd

 • macrophthalmia

  ae, f. (ř. makros veliký, ř. ofthalmos oko) makroftalmie, nadměrně veliké oko

 • macroplasia

  e, f. (ř. makros veliký, ř. plassein tvořit) makroplazie, nadměrný vývoj některého orgánu nebo jeho části

 • macropodia

  ae, f. (ř. makros veliký, ř. pus-podos noha) makropodie, nadměrně veliké nohy

 • macroprosopia

  ae, f. (ř. makros veliký, ř. prosopon obličej) makroprozopie, nadměrně veliký obličej

 • macroreactio

  onis, f. (ř. makros veliký, l. reagere znovu jednat, činit) makroreakce, neúměrně velká, silná reakce

na začátek    «    3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11    »    na konec