Slovník cizích slov po stránkách - Slova mylord, myo-, myo(r)rhytmia, myocardiopathia, myoclonia, myocoelialgia, myocytoma, myodemia, myodynamia, myodynia

Slovník po stránkách - MNalezeno 2250 slov

 • mylord

  anglické oslovení šlechtice, zejm. lorda; oslovení soudce

 • myo-

  první část složených slov mající význam sval, svalový

 • myo(r)rhytmia

  ae, f. (ř. mys-myos sval, ř. rhytmos rytmus) myorytmie, pravidelně se objevující záškuby svalu (např. nystagmus)

 • myocardiopathia

  ae, f. ( myocardium sval srdeční, ř. pathos choroba) myokardiopatie, kardiomyopatie, onemocnění s porušenou činností myokardu bez zjevné primární poruchy na chlopních, na věnčitých tepnách a bez známek vysokého krevního tlaku. Myocardiopathia diphtherica

 • myoclonia

  ae, f. (ř. mys-myos sval, ř. klonos srážka) myoklonie, krátké křečové záškuby, křeče svalů nebo jejich částí, často s malým pohybovým účinkem

 • myocoelialgia

  ae, f. (ř. mys-myos sval, ř. koilia dutina, ř. algos bolest) myocelialgie, bolestivost břišních svalů

 • myocytoma

  tis, n. (ř. mys-myos sval, ř. kytos buňka) myocytom, nádor ze svalových buněk, myocytů

 • myodemia

  ae, f. (ř. mys-myos sval, ř. demos tuk) myodemie, tuková degenerace svalů

 • myodynamia

  ae, f. (ř. mys-myos sval, ř. dynamis síla) myodynamie, svalová síla

 • myodynia

  ae, f. (ř. mys-myos sval, ř. odyne bolest) myodynie, svalová bolest

na začátek    «    210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218    »    na konec