Slovník cizích slov po stránkách - Slova jun., junctio, junctura, junctus, jungle, jungle style, junior, Juniperus, junker, junktim

Slovník po stránkách - JNalezeno 182 slov

 • jun.

  junior

 • junctio

  onis, f. (l. iungere spojovat) junkce, spojení, sloučení

 • junctura

  ae, f. (l. iungere spojovat) spojení. Junctura cartilaginea spojení chrupavčité. Junctura (articulationes) cinguli membri inferioris, superioris spojení pletence dolní, horní končetiny. Junctura (articulationes) columnae vertebralis, thoracis et cranii sp

 • junctus

  a, um (l. iungere spojovat) spojený

 • jungle

  využití neobvyklých efektů jednotlivých hudebních nástrojů

 • jungle style

  specifický způsob hry na dechové hudební nástroje charakteristický zejm. pro orchestr D. Ellingtona

 • junior

  mladší; sportovec, který věkem přísluší do mladší kategorie; zkratka jun.

 • Juniperus

  i, f. jalovec

 • junker

  příslušník drobné pruské venkovské šlechty

 • junktim

  spojeně, sloučeně, souvisle; druh vázaného obchodu

na začátek    «    11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19    »    na konec