Slovník cizích slov po stránkách - Slova gymnophobia, gynaecographia, gynaecologia, gynaecomastia, gynaecophobia, gynaecospermium, gynandria, gynandrie, gynandromorphus, gynatresia

Slovník po stránkách - GNalezeno 1158 slov

 • gymnophobia

  ae, f. (ř. gymnos nahý, ř. fobos strach) gymnofobie, chorobný strach z odkrytých částí těla

 • gynaecographia

  ae, f. (ř. gyne-gynaikos žena, ř. grafein psát) gynekografie, rentgenové znázornění dělohy a jejích adnex pomocí plynu jako kontrastní látky vpravené intraperitoneálně (pneumopelvigrafie)

 • gynaecologia

  ae, f. (ř. gyne-gynaikos žena, ř. logos nauka) gynekologie, ženské lékařství, nauka o nemocech a léčbě ženského pohlavního ústrojí

 • gynaecomastia

  ae, f. (ř. gyne-gynaikos žena, ř. mastos prs) gynekomastie, symetrické nebo jednostranné zvětšení prsní žlázy u mužů vyvolané hormonálními vlivy

 • gynaecophobia

  ae, f. (ř. gyne-gynaikos žena, ř. fobos strach) gynekofobie, chorobný strach před ženami

 • gynaecospermium

  i, n. (ř. gyne-gynaikos žena, l. spermium mužská pohlavní buňka) gynekospermie, pohlavní buňka obsahující chromosom X určující ženské pohlaví plodu

 • gynandria

  ae, f. (ř. gyne-gynaikos žena, ř. aner-andros muž) gynandrie, výskyt sekundárních znaků obou pohlaví

 • gynandrie

  výskyt mužských druhotných pohlavních znaků u žen

 • gynandromorphus

  i, m. (ř. gyne-gynaikos žena, ř. aner-andros muž, ř. morfe tvar) gynandromorf, jedinec mající na každé polovině těla opačné pohlavní charakteristiky

 • gynatresia

  ae, f. (ř. gyne žena, atresia uzavření) gynatrézie, uzavření ženských pohlavních orgánů (pochvy, děložního krčku)

na začátek    «    108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116    »    na konec