Slovník cizích slov po stránkách - Slova fakticky, faktograficnost, faktografie, faktor, faktorial, faktorova analyza, faktum, faktura, fakule, fakulta

Slovník po stránkách - FNalezeno 1189 slov

 • faktický

  skutečný, opravdový; věcný

 • faktografičnost

  pouhé shromažďování a popisování faktů bez hodnocení;jednoduchost a úspornost ve vyjadřování a písemném projevu

 • faktografie

  popis jevů; shromažďování údajů

 • faktor

  1. činitel, zprostředkovatel; 2. síla uplatňující se v nějakém procesu

 • faktoriál

  mat. f. čísla je součin všech přirozených čísel od jedné do daného čísla

 • faktorová analýza

  matematická metoda, jejímž základním cílem je převedení velkého počtu proměnných na menší počet kategorií nebo faktorů (viz korelační koeficient)

 • faktum

  fakt

 • faktura

  doklad o koupi a prodeji

 • fakule

  1. pochodeň; 2. světlé, nepravidelné, vláknité útvary kolem slunečních skvrn

 • fakulta

  část vysoké školy v čele s děkanem, někdy také samostatná vysoká škola

na začátek    «    3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11    »    na konec