Slovník cizích slov po stránkách - Slova ectomia, ectopagus, ectoparasitus, ectophyton, ectopia, ectopicus, ectoplacentalis, ectoplasma, ectoscopia, ectothrix

Slovník po stránkách - ENalezeno 2195 slov

 • ectomia

  ae, f. (ř. ektemnein vyjmout) ektomie, operační vynětí celého orgánu

 • ectopagus

  i, m. (ř. ekto vně, ř. pagus od pegnynai spojovat) ektopagus, podvojná zrůda spojená hrudí

 • ectoparasitus

  i, m. (ř. ekto vně, ř. parasitos příživník) ektoparazit, cizopasník žijící na povrchu těla svého hostitele

 • ectophyton

  i, n. (ř. ekto vně, ř. fyton rostlina) ektofyt, rostlinný cizopasník žijící na povrchu těla

 • ectopia

  ae, f. (ř. ekto vně, ř. topos místo) ektopie, zpravidla vrozeně chybné uložení orgánu vně, na povrchu těla, synonymum exstrophia; v EKG označení pro srdeční stah vycházející z abnormálního zdroje. Ectopia cordis ektopie srdce, ektokardie, nenormálně ulože

 • ectopicus

  a, um (ř. ekto vně, ř. topos místo) ektopický, nepravidelně, nenormálně, vně uložený

 • ectoplacentalis

  e (ř. ekto vně, l. placenta mateřské lůžko) ektoplacentární, ležící vně, mimo mateřské lůžko

 • ectoplasma

  tis, n. (ř. ekto vně, ř. plasma látka) ektoplazma, povrchová vrstva cytoplazmy, u mnohých buněk tvořící víceméně pevnou povrchovou vrstvu, lem kolem celé buňky nebo buněčných výběžků

 • ectoscopia

  ae, f. (ř. ekto vně, ř. skopein pozorovat) ektoskopie, vyšetření a určování příznaků choroby pouhým okem

 • ectothrix

  trichos, f. (ř. ekto vně, ř. thrix-trichos vlas) ektotrix, plíseň, objevující se na povrchu vlasu (Trichophytia ectothrix)

na začátek    «    2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10    »    na konec