Slovník cizích slov po stránkách - Slova extraocularis, extraoralis, extraordinarius, extraordinarni, extrapelvicus, extrapericardialis, extraperitonaealis, extrapharyngeus, extraplacentaris, extrapleuralis

Slovník po stránkách - ENalezeno 2195 slov

 • extraocularis

  e (l. extra mimo, l. oculus oko) extraokulární, ležící vně oka

 • extraoralis

  e (l. extra mimo, l. os-oris ústa) extraorální, mimoústní, nacházející se mimo ústa

 • extraordinarius

  a, um (l. extra mimo, l. ordo řád) extraordinární, mimořádný, zvláštní

 • extraordinární

  mimořádný, zvláštní

 • extrapelvicus

  a, um (l. extra mimo, l. pelvis pánev) vně pánve ležící

 • extrapericardialis

  e (l. extra mimo, pericardium osrdečník) extraperikardiální, vně perikardu, ležící vně osrdečníku

 • extraperitonaealis

  e (l. extra mimo, l. peritonaeum pobřišnice) extraperitoneální, ležící mimo, vně pobřišnice

 • extrapharyngeus

  a, um (l. extra mimo, ř. farynx hltan) extrafaryngeální, mimohltanový

 • extraplacentaris

  e (l. extra mimo, l. placenta plodové lůžko) extraplacentární, ležící mimo plodové lůžko

 • extrapleuralis

  e (l. extra mimo, ř. pleura pohrudnice) extrapleurální, ležící vně pohrudniční dutiny

na začátek    «    209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217    »    na konec