Slovník cizích slov po stránkách - Slova efemerida, efemerni, eferentni, efervescence, effectio, effectivus, effeminatio, effeminatus, efferens, effervescentia

Slovník po stránkách - ENalezeno 2195 slov

 • efemerida

  vypočtená poloha kosmického tělesa pro určité datum

 • efemérní

  rychle pomíjející, prchavý

 • eferentní

  odstředivý, vedoucí vzruch od centra na periferii

 • efervescence

  šumění plynu uvolněného z kapaliny

 • effectio

  onis, f. (l. efficere působit) působení, působící síla

 • effectivus

  a, um (l. efficere působit) efektivní, účinný

 • effeminatio

  onis, f. (l. effeminare zženštit) efeminace, zženštění, zženštilost

 • effeminatus

  a, um (l. effeminare zženštit) zženštilý, změkčilý

 • efferens

  entis (l. efferre vynášet) eferentní, odvodný, odvádějící, vývodný

 • effervescentia

  ae, f. (l. effervescere vykypět) kypění, šumění

na začátek    «    7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15    »    na konec